ПРОЈЕКТОВАЊЕ LED РАСВЈЕТЕ СА ПРИМЈЕРОМ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ

  • Дејан Марин
Ključne reči: LED расвјета, јавнa расвјета, расвјетни софтвери, енергетска ефикасност

Apstrakt

Овај рад се бави употребом LED технологије расвјете у системима јавне расвјете и начинима спровођења пројеката реконструкције система јавне расвјете, на примјеру општине Козарска Дубица. При томе су објашњени основни принципи рада LED технологије и система јавне расвјете, употреба софтвера за пројектовање и симулацију расвјете, као и анализа оправданости пројекта реконструкције, посматрано са различитих аспеката.

Reference

[1] Light Emitting Diode, https://en.wikipedia.org/
[2] Web page: http://www.globalmarket.com/
[3] Light Comparasion, https://learn.eartheasy.com/
[4] OSRAM AG, „Street Light Control:Innovative Light Control“, 2017
Objavljeno
2019-06-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo