METODE OPTIMIZACIJE SERVISA ZA UPRAVLJANJE ALARMIMA U PROCESNOJ INDUSTRIJI

  • Aleksandar Duduković
Ključne reči: Pametno alarmiranje, Alarmna supresija, Procesna industrija, Mašinsko učenje, Veštačka inteligencija

Apstrakt

U radu je prezentovana ideja pametne alarmne supresije u elektroenergetskom sistemu kao i način primene veštačke inteligencije kao podrške operateru tokom ispada mreže

 

Reference

[1] ANSI/ISA-18.2-2016, Management of Alarm Systems for the Process Industries, 2016
[2] Dustin Beebe, Darwin Logerot, Steve Ferrer, Examination of Events that Occur During an Alarm Flood, 2015
[3] The Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) publication No. 191, Alarm Systems: A Guide To Design, Management and Procurement, 2013
[4] Charlie Fialkowki, Automation IT: Using alarm suppression, 2012
[5] OpenAI – blog.openai.com
Objavljeno
2019-06-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo