KORELACIJA FIZIČKOG I MATEMATIČKOG MODELA PRENOSNE MREŽE

  • Bojan Kuzmić
  • Vladan Krsman
Ključne reči: Fizički model prenosne mreže, Matematički model prenosne mreže, Aproksimacije nad prenosnom mrežom, Korelacija podataka

Apstrakt

U ovom radu su prikazane aproksi­macije koje se vrše nad prenosnom mrežom, njenom fizičkom modelu pri čemu se ne gube suštinske osobine, a sve u cilju povećanja efikasnosti izvršavanja matema­tičkih proračuna. Prikazani su konkretni praktični primeri koji u potpunosti opisuju važnost aproksimiranja. Takođe, navedene su i određene validacije koje je potrebno uvesti da bi se mogao kreirati što kvalitetniji matematički model prenosne mreže.

Reference

[1] Vladimir C. Strezoski: Osnovi elektroenergetike, FTN Novi Sad, 1996.
[2] Harald G. Svendsen: Grid model reduction for large scale renewable energy integration analyses, SINTEF Energy Research, Trondheim, 2015.
[3] A. Monticelli, „State estimation in electric power systems, a generalized approach“, University of Campinas, Norwell, 1999.
Objavljeno
2019-06-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo