PROFESSIONAL SIGNAL DETECTOR (PSD-100) – PREVENTING OF HIGH-TECH CHEATING

  • Bojan Lungulov
  • Vladimir Rajs
  • Vladimir Milosavljević
Ključne reči: Detektor signala, GSM, WiFi, Bluetooth

Apstrakt

U ovom radu predstavljena je imple­mentacija uređaja za detekciju bežičnih komunikacija. Uređaj meri jačinu elektromagnetnog zračenja u opsegu od 1 Mhz do 10 GHz i ima širok opseg podešavanja osetljivosti. Projektovani uređaj uspešno detektuje aktiv­nosti prisutne u mobilnoj mreži u sva tri glavna opsega rada, kao i ostale tipove bežične komunikacije kao što su: radio komunikacija, Blutut (Bluetooth), Wi-Fi i druge. Ovaj uređaj predstavlja unapređenu verziju uređaja UD – 100. Rezultati merenja se prikazuju korisniku na grafič­kom displeju čime se korisniku omogućava jednostavan i pregledan prikaz rezultata kao i jednostavan i intuitivan način upravljanja uređajem. Uređajem se upravlja uz pomoć četiri tastera koji su osetljivi na dodir, uređaj je baterijski napajan, portabilan i veličine takve da može stati u svaki džep.

Reference

[1] S. Campbell, “Perceptions of mobile phones in college classrooms: ringing, cheating, and classroom policies,“ Communication Education, vol. 55(3), pp. 280-294, 2006.
[2] V. Rajs, M. Olujic, M. Slankamenac, V. Milosavljevic, M. Živanov, ”Problem of High – Tech cheating with bugs,” KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, Vol. 3, pp. 172- 174, 2008.
[3] V. Milosavljevic, V. Rajs, M. Slankamenac, M. Živanov, “Hardware system MD-100 for cellular phones activity and other HF electromagnetic field sources,“ INFOTEH 2007, Vol. 6, Ref. B-13, pp. 112-113, March 2007.
[4] V. Milosavljevic, V. Rajs, M. Slankamenac, M. Živanov, “A system for detection a cellular phones activities and other HF electromagnetic field sources,“ Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, Vol 2, pp. 291- 293, June 2007.
[5] V. Rajs, V. Milosavljevic, M. Slankamenac, M. Živanov, “Upgraded version of the detector for cellular phones activity,“ INFOTEH 2008, Jahorina, pp. 195- 197, March, 2008.
Objavljeno
2019-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo