UPOTREBA SAVREMENIH METODA MODERNIZACIJE POSTOJEĆIH ASP.NET APLIKACIJA SA CILJEM RADA NA CLOUD PLATFORMI

  • Miloš Gagović
Ključne reči: Doker, Mikroservis, ASP.NET, Servis Fabrik klaster, Azure

Apstrakt

Ovaj rad ima za cilj da prikaže upotrebu microservisne arhitekture u moderrnizaciji monolitskih ASP.NET aplikacija, sa osvrtom na Cloud Native koncepte razvoja, i upotrebu Docker kontejnera kao jedinicu isporuke servisa.

Reference

[1] Cesar de la Torre, “Modernize existing .NET applicatios with Azure cloud and Windows Containers”, Microsoft Corporation, 2018.
[2] Cesar de la Torre, Containerized Docker Application Lifecycle with Microsoft platform and Tools“, Microsoft Corporation, 2018.
[3] Cesar de la Torre,Bill Wagner, Mike Rousos “.NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications” , Microsoft Corporation, 2018.
[4] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms971499.aspx, datum pristupa septembar 2018.
Objavljeno
2019-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo