UTICAJ SOLARNIH PANELA NA PODEŠENJE ZAŠTITE NA IZVODU

  • Filip Surla
Ključne reči: REelajna zaštita, zaštita izvoda, solarni paneli

Apstrakt

U radu je razmatran problem relejne zaštite sa injektiranim solarnim panelima po potrošačkim područijima. Iznete su teorijske osnove iz aspekta relejne zaštite izvoda, model konzuma i solarnog panela. Potom je izvršena analiza rada zaštite u inicijalnom stanju i u stanju sa injektiranim strujama solarnih izvora.

Reference

[1] Strahil Gušavac, Osnovni principi projektovanja u mrežama srednjeg i niskog napona, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, 2004.
[2] Duško Bekut, Relejna zaštita, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, 2009.
[3] E. Coster, J. Myrzik, W. Kling, Effect of distributed generation on protection of medium voltage cable grids, CIRED Vienna 2007
[4] L. Strezoski, Proračun kompleksnih katkih spojeva neuravnoteženih distributivnih mreža sa distribuiranim energetskim resursima, Doktorski rad, Fakutlet tehničkih nauka Novi Sad, 2017
Objavljeno
2019-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo