ANALIZA SOLID PRINCIPA U PROGRAMSKOM JEZIKU JAVASCRIPT

  • Milica Kapetina
Ključne reči: SOLID principi, dizajn principi, dizajn šabloni, JavaScript, TypeScript, objektno orijentisani programski jezici

Apstrakt

Pružen je opis SOLID principa i dati su primeri njihove primene u JavaScript-u, uz osvrt i na primenu u  TypeScript-u. Opisani su i dizajn šabloni koji se mogu koristiti pri implementaciji SOLID principa.

Reference

[1]Robert C. Martin (2000), „Design Principles and Design Patterns“, (pristupljeno u septembru 2018. godine)
[2]Addy Osmani (2012), “Learning JavaScript Design Patterns”, (pristupljeno u septembru 2018. godine)
Objavljeno
2019-05-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo