INDUSTRIJSKI MODUL ZA MIKROKONTROLERE I SBC RAČUNARE

  • Goran Tanasić
  • Vladimir Rajs
Ključne reči: mikroBUS, Raspberry Pi, industrija

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je razvoj PCB modula koji se koristi kao industrijski interfejs za mikro–kontrolere i SBC računare kao što je „Raspberry Pi“, „Orange Pi“ itd. Modul sadrži 7 relejnih izlaza, 8 digitalnih ulaza, RS232 i RS485 interfejs, microBUS podršku, RTC/EEPROM modul i 24-bitni AD konvertor. Napajanje ploče, digitalni ulazi i izlazi su projektovani tako da rade na standardnom industrijskom naponu od 24V. Takođe, svi sklopovi osim mikroBUS-a i RTC/EEPROM modula su galvanski odvojeni što doprinosi robusnosti uređaja.

Reference

[1] Internet sajt, specifikacija mikroBus-a
https://www.mikroe.com/mikrobus/, septembar 2017
[2] Internet sajt, specifikacija UART protokola
http://ecee.colorado.edu/~ecen2120/Manual/uart/UART.html, septembar 2017
[3] Internet sajt, specifikacija i demo aplikacija Tiny RTC modula. https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Tiny_RTC, septembar 2017.
[4] Internet sajt, datsheet HX711 modula https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf, septembar 2017.
Objavljeno
2019-05-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo