СИСТЕМ ЗА ПЛАЋАЊЕ УТРОШЕНОГ ВРЕМЕНА

  • Виолета Новаковић
Ključne reči: Е-плаћање, време, QR код, PayPal, Bitcoin

Apstrakt

У раду је описан систем за плаћање утрошеног времена. Специфициран је модел описаног система на основу кога је извршена имплементација. Такође, дат је и преглед сличних решења.

Reference

[1] - https://www.researchgate.net/publication/303329794 Adoption_of_e-Payment_Systems_A_Review_of_ Literature
[2] - https://www.ft.com/content/91b5efe2-70bb-11e5-9b9e-690fdae72044
[3] - https://europa.rs/images/publikacije/elektronska-i-mobilna-placanja-u-svetu-i-u-srbiji.pdf
[4] - https://angular.io/guide/architecture
[5] - https://research.ijcaonline.org/rtfem2016/number1/ rtfem45109.pdf
[6] - https://firebase.google.com/
[7] - https://about.gitlab.com/what-is-gitlab/
[8] - https://www.qr-code-generator.com/qr-code-marketing/qr-codes-basics/
[9] - https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/about
[10] - https://blockgeeks.com/guides/what-is-bitcoin/
Objavljeno
2019-05-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo