ELEKTRONSKE FINANSIJSKE USLUGE U POŠTI

  • Ognjen Vujanić
Ključne reči: Elektronske finansijske usluge, e-fakturisanje, standardi kvaliteta, mjerenje kvaliteta, direktive

Apstrakt

U ovom radu su definisani standardi kvaliteta, tendencije i pravci budućeg razvoja elektronskih finansijskih usluga. Takođe, napravljen je presjek stanja ovih usluga i analizirane su alternative kao prijedlozi  za unapređenje istih.

Reference

[1] ŠаrаcD., Finаnsiјskо pоslоvаnjе upоštаnskоmsаоbrаćајu, FТN izdаvаštvо, Nоvi Sаd, 2014.
[2] http://presentations.upu.int/?repository_id=poc&folder=%252F2014%252FServices%2520financiers%2520postaux%252FForum%252028.03.2014#1(pristupljeno u junu 2018.)
[3] http://ec.europa.eu/finance/payments/docs/framework/psd_consumers/psd_en.pdf (pristupljeno u junu 2016.)
Objavljeno
2018-12-12
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo