RAZVOJNO OKRUŽENJE ZA GENERISANJE PROGRAMSKOG KODA SPRING API REST APLIKACIJA

  • Jana Vojnović
Ključne reči: Generator koda, šablon, metapodaci

Apstrakt

U ovom radu predstavljeno je softversko rješenje za generisanje koda Spring API REST aplikacija. Pomenuto rješenje preuzima metapodatke iz šeme baze podataka i u kombinaciji sa unaprijed definisanim šablonima generiše izvršiv programski kod.

Reference

[1] G. Milosavljević, materijali sa predmeta „Metodologije brzog razvoja softvera“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017
[2] „Model Driven Enigneering“ [Na mreži]. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Model_driven_engineering . [Pristupljeno: 15-Okt-2018].
[3] „Java Programming Language“ [Na mreži]. Dostupno na: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/ [Pristupljeno: 10-Jun-2018].
[4] „Spring Framework“ [Na mreži]. Dostupno na: https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/ [Pristupljeno: 7-Jul-2018].
[5] „MySQL“ [Na mreži]. Dostupno na: https://www.mysql.com/ [Pristupljeno: 17-Okt-2018].
[6] „Apache FreeMarker“ [Na mreži]. Dostupno na: https://freemarker.apache.org/ [Pristupljeno: 4-Okt-2018].
[7] „Hibernate Mapper“ [Na mreži]. Dostupno na: http://hibernate.org/ [Pristupljeno: 22-Okt-2018].
[8] „Spring Data“ [Na mreži]. Dostupno na: https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/ [Pristupljeno: 20-Sep-2018].
[9] „Model View Controller Design Pattern“ [Na mreži]. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller [Pristupljeno: 17-Sep-2018].
[10] „DatabaseMetadata“ [Na mreži]. Dostupno na: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/DatabaseMetaData.html [Pristupljeno: 17-Sep-2018].
Objavljeno
2019-05-24
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo