PROJEKTOVANJE ZAŠTITE U NISKONAPONSKIM INSTALACIJAMA

  • Jelena Šešlija
Ključne reči: Zaštitni uređaji, proračuni

Apstrakt

U radu se razmatra projektovanje zaštitnih uređaja u niskonaponskim instalacijama. Detaljnim opisima uređaja, proračunima i primerima opisana je postupak izbora zaštitnih uređaja kako bi instalacije električne energije bilo što bezbednije za korišćenje.

Reference

[1] G. Dotlić: Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke: SMEITS, Beograd, 2013.
[2] M. Mišković Električne instalacije i osvetljenje: Građevinska knjiga a.d, Beograd, 2005.
[3] https://www.scribd.com/document/363218526/INSTALACIONI-OSIGURA%C4%8CI
Objavljeno
2019-05-24
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo