PROVERA FUNKCIONALNOSTI RADA RELEJA U SREDNJENAPONSKIM NEBALANSIRANIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

  • Nemanja Mihajlov
Ključne reči: Rad releja, relejna zaštita, kvarovi, nebalansirane mreže

Apstrakt

U radu je dat pregled relejnih zaštita koje se koriste u srednjenaponskim nebalansiranim distributivnim mrežama. Opisane su distantna i prekostrujna zaštita sa svojim karakteristikama. Kvarovi koji se dešavaju na srednjem naponu, kao i primeri podešenja distantnih i prekostrujnih releja.

Reference

[1] Abdelhay A. Sallam, OM P. Malik – Electric Distribution Systems Planning and Utilization, New Jersey 2011,
[2] Vladimir C. Strezoski – Analiza elektroenergetskih sistema 1 i 2, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2017,
[3] Colin Bayliss, Brian Hardy – Transmission and Distribution Electircal Engineering, Massachusetts, USA 2007,
[4] Duško Bekut – Relejna zaštita – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2009.
Objavljeno
2019-05-24
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo