ANALIZA UPRAVLJANJA JEDNOSMERNIM MOTOROM BEZ ČETKICA

  • Stefan Šoić
Ključne reči: jednosmerni motor bez četkica, kontrola bez senzora pozicije

Apstrakt

Jednosmerni motori bez četkica (BLDC) su izuzetno atraktivni zbog svojih dobrih dina­mičkih karakteristika u odnosu na klasične jednosmerne motore. Takođe, za razliku od sinhronih mašina sa stal­nim magnetima(PMSM), razmatrano upravljanje BLDC motorom ne zahteva kontinualnu informaciju o poziciji rotora, već je dovoljno odrediti 6 diskretnih pozicija tokom električnog ciklusa. To se ostvaruje sa 3 holova senzora pravilno razmaknuta na statoru. To čini uprav­ljanje BLDC motorom dosta jednostavnijim, a pogon jeftinijim u odnosu na sinhroni motor. Rad takođe raz­matra i mogućnost besenzorskog upravljanja koje bi do­datno snizilo cenu pogona, uz minimalan gubitak u kva­litetu dinamičkog odziva motora.

Reference

[1] Krishnan, Ramu. Electric motor drives: modeling, analysis, and control. Vol. 626. New Jersey: Prentice Hall, 2001.
[2] Krause, Paul, et al. Analysis of electric machinery and drive systems. Vol. 75. John Wiley & Sons, 2013.
Objavljeno
2019-05-22
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo