NADZOR HABANJA ALATA PRI OBRADI MATERIJALA POVEĆANE TVRDOĆE

  • Nemanja Klještan
Ključne reči: Nadzor, alati, habanje, sile rezanja

Apstrakt

U ovom radu je rečeno nešto više o nadzoru alata prilikom obrade rezanjem. Izvršen je eks­periment koji se zasnivao na nadzoru alata prilikom obrade materijala povećane tvrdoće. Nadzor alata pod­razumijeva praćenje životnog vijeka alata kao i praćenje loma alata. Alati koji su se koristili su pločice od tvrdog metala. Na kraju je izvršeno poređenje rezultata eksperi­menta.

Reference

[1] Milikić D., Gostimirović M., Kovač P., : „Osnove tehnologije obrade rezanjem“ Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
[2] Kovač P.:„Teorija obradnih procesa“ Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010
[3] Kyocera katalog 09.10.18’: https://brochure.kyocera-unimerco.com/ Indexablecuttingtools/SingleLanguageBrochures/UK/general-catalog-2016-2017/#/
[4] Patrick De Vos, Jan-Eric Stahl: „Metal cutting theories in practice“
[5] Antić, A.: „Prepoznavanje stanja pohabanosti alata za obradu rezanjem primenom neuro-fazi klasifikatora“, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010“
Objavljeno
2019-05-20
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo