ISPITIVANJE ALTERNATIVNOG TURBINSKOG MERILA PROTOKA GORIVA PRI TOČENJU GORIVA NA BENZINSKIM PUMPAMA

  • Branka Sremački
Ključne reči: Turbinska merila, Kalibracija

Apstrakt

U ovom radu data su teorijska i laboratorijska rešenja kalibracije turbinskog merila protoka goriva. Objašnjeni su i uticajni faktori procesa kalibracije. Izvršeno je ispitivanje sistema za merenje protoka. Objašnjen je postupak merenja. Date su karakteristike korišćene opreme i prikazani su rezultati ispitivanja.

Reference

[1] Cvijanović S. Petar, Turbinska merila zapremine tečnosti, monografija.
[2] W. F. Z. LEE Chief Research Analyst, Central Research and Development Laboratory, Rockwell Manufacturing Company, Pittsburgh, Pa, A Study if Viscosity Effect anil Its Compensation on Turbine-Type Flowmeters.
[3] www.am.unze.ba/mt/2014/Begic.ppt
[4] http://www.super-lab.com/fajlovi-upload/brosura-metrolab-2018.pdf
[5] Bukurov, M., Mehanika fluida, knjiga prva, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2013.
[6] Rubin, M., Miller, R.W., and Fox, W.G. Driving Torques in a Theoretical Model of a Turbine Meter, Transactions of the ASME. Journal of Basic Engineering, Paper Number 64 - WA/FM-2, 1965.
[7] https://ftimeters.com/wp-content/uploads/2017/.../Universal-Calibrations-FT-Series.pdf viskoznost.
Objavljeno
2019-05-17
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo