MODEL PUBLIKOVANJA PODATAKA O PAMETNIM GRADOVIMA

  • Ilija Pantić
Ključne reči: pametan grad, 3D model grada, FME, CityGML

Apstrakt

U radu je objašnjen pojam pametnog grada i formati koji se koriste za razmenu, vizualizaciju i upravljanje 3d modela grada. Eksperimentalni deo rada odnosi se na formiranje 3d modela grada i njegovo skladištenje u formatu CityGML. Modelovan je blok grada Novog Sada koji obuhvata Petrovaradinsku tvrđavu. Obrada podataka je vršena prvenstveno pomoću programa Microstation V8i i FME.

Reference

[1] T. H. Kolbe, BIM, CityGML and Related Standardization
[2] OGC, Open Geospatial Consortium. (1994-2010), www.opengeospatial.org (pristupljeno u martu 2018.)
[3] http://www.opengis.net/spec/citygml/2.0 (pristupljeno u julu 2018.)
[4] Gröger, G., Plümer, L., CityGML—Interoperable semantic 3D city models. ISPRS J. Photogramm. Remote Sens. 2012, 71, 12–33. [CrossRef]
[5] Nagel, C., Spatio-Semantic Modelling of Indoor Environments for Indoor Navigation. Ph.D. Thesis, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany, 2014.
Objavljeno
2019-05-02
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo