НАЈВАЖНИЈА ОБЕЛЕЖЈА ДОБРОВОЉНОГ И ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ И СВЕТУ

  • Драженка Трифуновић
Ključne reči: Обавезно здравствено осигурање, Добровољно здравствено осигурање, Осигурање у Србији, Осигурање у свету

Apstrakt

На основу свих расположивих података дефинисано је здравствено осигурање у Србији и свету, начин функционисања обавезног и добровољног здравственог осигурања. Резултати обављених истраживања указују на велики значај даљег развоја добровољног здравственог осигурања у Србији, које је још увек на ниском степену развоја.

Reference

[1] J. Beik, Health Insurance Today, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2010, стр. 125.
[2] A. Blomqvist, J. Qian, Health System Reform in China: An Assessment of Recent Trends, The Singapore Economic Review, 53 (1), 2008, стр. 5.
[3] S. Folland, A. Goodman, M. Stano, The Economics of Health and Health Care, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 2007, стр. 15.
[4] G. Rejda, Principles of Risk Management and Insurance (Eleventh Edition), Upper Saddle River, USA, 2011, стр. 90.
[5] Д., Јанковић, Приватно здравствено осигурање са аспекта међународних искустава и могућности примене у Србији, Економски факултет, Београд, 2006, стр. 19.
[6] Народна банка Србије, www.nbs.rs. (приступљено у јулу 2018.)
Objavljeno
2019-04-28
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment