ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА ОД ПОЖАРА У СРБИЈИ И СВЕТУ

  • Бранислав Трифуновић
Ključne reči: Oсигурање од пожара, Начело набројаних опасности, Начело свих опасности, Осигурање у Србији

Apstrakt

Од својих почетака па до данас, осигурање од пожара се спроводи по начелу набројаних опасности. Полазећи од потреба развијених тржишта, пред крај деветнаестог века све више се почела ширити ова грана осигурања по начелу „сви ризици“. Поједностављено говорећи њоме, су покривени сви узроци пожара осим оних који су изричито искључени из покрића. Тржишна пракса из многих делова света упућује на успешност сразмерно новог приступа закључења осигурања од пожара. Овај приступ се у Србији примењује мање од десет година. Налази из овог рада указују да се у будућности може очекивати још веће осавремењивање пожарног осигурања у нашој земљи и да ће оно бити слично ономе у савременом свету.

Reference

[1] Н. Жарковић, „Осигурање“, Висока школа струковних студија за економију и управу, Београд, 2013, стр. 125.
[2] Feuerversicherung im Wandel der Zeit, Swiss Re, Zurich, 1986, стр. 40.
[3] Б. Берлинер, Limits of insurability of risks, Engelwoo Cliffs, Prentice-Hall, 1982, стр. 43.
[4] Народна банка Србије, www.nbs.rs. (приступљено у септембру 2018.)
Objavljeno
2019-04-27
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment