PROJEKAT RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE NA FRUŠKOJ GORI

  • Ivana Petaković
  • Slobodan Morača
Ključne reči: Turistička destinacija, Fruška gora, model javno-privatnog partnerstva, projektni menadžment

Apstrakt

U radu je prikazan razvoj turističke destinacije kroz model  javno-privatnog partnerstva koji čini savremenu organizaciju za upravljanje destinacijom. Na predmetnom projektu razvoja Fruške gore kao turističke destinacije prikazane su metode projektnog menadžmenta.

 

Reference

[1] J. Popesku, Menadžment turističke destinacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016.
[2] V. Jegdić, S. Cvijanović, D. Sajfert, Optimalni model upravljanja turistiĉkom destinacijom, vol. 38, br. 3, str. 121-138, 2010.
[3] C. Empel, Public-Private Partnerships: A Key Tool for Consolidating Social Dialogue at the Local Level, ITC/ILO DELNET, 2005
[4] Vlada AP Vojvodine, Master plan održivog razvoja Fruške gore za period 2012 – 2022, Novi Sad, 2011.
[5] A. Vujko, J. Plavša, Evaluation of Fruska gora national park (Serbia) for sport and recreational tourism
[6] P. Jovanović, Upravljanje projektima, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, 2015
[7] J.R.Adams, S.E. Brandt, M.D.Martin,Managying by Project Management,UTC, Dayton, 1979.
[8] N. Radaković, S. Morača, Menadžment projekata radni materijal, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
Objavljeno
2019-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment