UNAPREĐENJE SISTEMA SKLADIŠTENJA HRANE U VOJNIM ORGANIZACIJAMA

  • Ana Stamenić
Ključne reči: Planiranje i upravljanje zalihama

Apstrakt

U radu su predstavljene teorijske osnove iz oblasti logistike, skladišta i skladišnog poslovanja, sa posebnim osvrtom na unapređenje sistema skladištenja u vojnim organizacijama.

Reference

[1] Andrejić, M, Sokolović V, Milenkov M, Koncept razvoja službi logistike, Vojno delo, 4/2010, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd
[2] Beker, Vulanović, V, Duđak Lj, Zelenović D, Kamberović B, Kecojević S, Majstorović V, Maksimović R, Maletić J, Pavlović M, Radaković N, Radlovački V, Rakić M, Spasić Z, Stanić J, Stanivuković D, Stojaković S, Tumbas Z, Sistem kvaliteta, unapređenje, metode i tehnike, Fakultet tehničkih nauka, Insitut za industrijske sisteme, IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 1995.
[3] Vodič o bezbjednosti hrane za primarne proizvođače, Savjet ministara BiH, Mostar, 2010
[4] Vudragović Z., Ranisavljević M., Obezbeđenje rezerve hrane u vanrednim situacijama, Vojno delo 1/2017, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd
[5] Vulanović V, Kamberović, B, Stanivuković D, Radaković N, Maksimović R, Radlovački V, Šilobad M, Sistem kvaliteta, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad,1997.
Objavljeno
2024-05-03
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment