ULOGA I ZNAČAJ MEDIJSKIH PROJEKATA U KRIZNIM SITUACIJAMA

  • Tijana Ivanković
Ključne reči: Krizno komuniciranje, krizna situacija, medijski projekti, medijsko izveštavanje

Apstrakt

Predmet ovog rada jeste analiza uloge i značaja medijskih projekata u kriznim situacijama. Prvi deo rada predstavlja teorijski deo koji opisuje krizno komuniciranje i medijske projekte, kao i odnose sa medijima i medijske projekte u kriznim situacijama. Drugi deo rada odnosi se na istraživanje koje se bavi stavovima ispitanika u vezi s medijskim izveštavanjem o kriznim situacijama. Istraživanje je sprovedeno uz pomoć upitnika, kroz koji su ispitanici iznosili svoje mišljenje na ovu temu, koji su prikazani putem grafikona.

Reference

[1] Fearn-Banks, K. (2007). Crisis Communications: A casebook approach. New Jersey: University of Washington
[2] Ulmer, R., Sellnow T., Seeger M. (2015). Effective crisis communication: Moving from crisis to opportuniry. USA: Sage
[3] Lahav, T., Avraham, E. (2008). Public relations for peripheral places and their national media coverage patterns: the Israeli case. Public Relations Review
[4] Verčić, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Ognjanov, G., Brbaklić, A. (2004). Odosi s medijima. Beograd: Medija centar i Pristop
[5] Devito J.A., (1997). Human Communication - the Basic Course, Longman
[6] Džinić, F., Bačević, Lj.(1977). Masovno komuniciranje u R. Srbiji, Bigz, Beograd
[7] Zakon o javnom informisanju i medijima, „Sl. glasnik, RS", br. 83/2014.
[8] https://www.bartleby.com/essay/Moral-Panic-And-Its-Effects-On-Society-P3E2ST36ZKW (Posećeno 05.09.2023.)
Objavljeno
2024-05-03
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment