PREDNOSTI I NEDOSTACI ELEKTRONSKE TRGOVINE I KUPOVINE PUTEM INTERNETA U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI

  • Gorana Stojanović
Ključne reči: Zadovoljstvo kupaca, elektronska trgovina, tekstilna industrija i kvalitet usluga

Apstrakt

Sprovedeno istraživanje kako bi se pomoglo osnivaču Honeywear-a da unaprijedi svoje poslovanje kroz unaprijeđenje usluga koje pruža na svom Instagram profilu. Dobijeni rezultati ukazuju na prednosti i nedostatke koji se javljaju prilikom kupovine tekstilnih proizvoda putem interneta.

Reference

[1] Hariramani, S. (2017). Consumer's perception towards online shopping. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 7(12), 734-752.
[2] Linda Lačić (2019). Diplomski rad. Analiza procesa klasične i Internet prodaje s ciljem izrade funkcionalnih specifikacija IT rješenja za Internet dućan s analizom isplativosti ulaganja i marketing strategijom.
[3] Milan Milosavljević, Vladislav Mišković (2011), Elektronska trgovina, Beograd.
[4] Helena Bistrović (2020), Marketinške izvedbe u prodaji tekstilne industrije, Rijeka.
[5] Grilec Kaurić, Alica (2009), Marketing mode u industriji tekstila i odjeće, Market-Tržište.
[6] D. Ružić, A. Biloš, D. Turkalj, E-marketing, Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2009.
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment