UNAPREĐENJE SISTEMA MENADŽMENTA NA OSNOVU MODELA ZASNOVANOG NA PROCENI RIZIKA U ORGANIZACIJI „SUNOKO”

  • Milica Božidar
Ključne reči: sistem menadžmenta kvalitetom, ISO standardi, FMEA metoda

Apstrakt

U ovom radu biće prikazano unapre­đenje sistema menadžmenta na osnovu modela zasnovanog na proceni rizika u organizaciji “Sunoko”. Najpre će se predstaviti važnost standarda, zatim standard ISO 9001, standard ISO 31000 i standard ISO 10005, i na samom kraju FMEA metoda koja je korišćena u proceni rizika.

Reference

[1] S. Vulanović, I. Beker, M. Delić, "Projektovanje integrisanog sistema menadžmenta na osnovu rizika", monografija, Novi Sad: Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2016.
[2]https://scind+eksclanci.ceon.rs/data/pdf/03 54-3471/2011/0354-34711103180B.pdf (pristupljeno u junu 2023.)
[3] V. Vulanović i drugi, "Sistem menadžmenta kvalitetom", Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu, 2012.
[4] https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10005:ed-3:v1:en (pristupljeno u junu 2023.)
[5] A. Kokić Arsić, "Upravljanje rizicima i metode procene rizika", Zvečan: VTŠSS Zvečan, 2019.
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment