HR KAO BIZNIS PARTNER U POSLOVANJU

  • Kristina Fodor Stošović
Ključne reči: HRBP, HRBP učinak, strateški HRM, Ulrich model HRBP

Apstrakt

Cilj ovog istraživanje bio je ispitati razumevanja uloge HR-a kao biznis partnera u preduzeću X, među širom populacijom, ne samo HR stručnjaka, izazove sa kojima se susreće i mogućnostima koje se pružaju. Posmatran je Ulrich-ov model iz 1997. godine koji podrazumeva četiri uloge HR-a (strateška,  adminis­trativna, agent promene i šampion zaposlenih) i pokušalo se utvrditi koliko danas postoji razumevanje ovakve uloge HR-a u posmatranom preduzeću, koja uloga je domi­nantno prepoznata od strane ispitanika kao najbolja, a koja kao najlošija i gde se otvara prostor za unapređenje rada HR funkcije. Istraživanjem je obuhvaćeno 38 zaposlenih. Dobijeni rezultati pokazali su da zaposleni generalno vide HR kao biznis partnera. Najlošije je ocenjena uloga Šampiona zaposlenih, dok je uloga Administrativni Ekspert najbolje ocenjena.

Reference

[1] Armstrong M., “A Handbook of Human Resource Management Practice (10th edition)”, Kogan Page, 2006.
[2] Ulrich Dave, “Human resource champions”, Harvard Business Press, 1996. https://books.google.rs/books?id=qTxz6I7tNSEC&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
[3] https://studylib.net/doc/8044915/human-resource-role-assessment-survey
[4] Ali Eldin Loutfi Abd Alla Ibrahim, “HR as a Strategic Business Partner: Challenges and Opportunities”, https://bspace.buid.ac.ae/buid_server/api/core/bitstreams/832a46a8-4c9a-4af3-9eee-8cf428378345/content
[5] https://www.rbl.net/insights/articles/human-resources-hr-business-partner-2-0/
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment