UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENIM PROIZVODIMA I REKLAMACIJAMA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI SA STRANE “TIER 1“ DOBAVLJAČA

  • Vesna Ilić
Ključne reči: Automobilska industrija, upravljanje neusaglašenostima, reklamacije

Apstrakt

U radu je obrađeno upravljanje neusaglašenim proizvodima detektovanim pre, u toku i nakon proizvodnog procesa. Prepoznat je najčešći problem i analizom uzroka problema je pronađena ivesticija koja je rešenje za problem kod kupca. 

Reference

[1]https://ras.gov.rs/automobilska-industrija (pristupljeno u aprilu 2020.)
[2]https://www.britannica.com/technology/automotive-industry (pristupljeno u junu 2020.)
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram (pristupljeno u junu 2020.)
[4] Our Mission | Aptiv (pristupljeno u oktobru 2023.)
[5] Poboljšanje komunikacije s ciljem smanjenja broja reklamacija na primjeru poduzeća Fusio d.o.o. Smilović, Marino Master's thesis / Specijalistički diplomski stručni 2017 (12.10.2023.)
[6] Metodologija praćenja i unapređenja performansi procesa proizvodnje, Jovetić Slavica, Stanišić Nenad; Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija 2007.
[7] A new model of Ishikawa diagram for quality assessment. Luca Liliana 2016
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment