UNAPREĐENJE PROCESA NABAVKE U PREDUZEĆU „TIM-COP“

  • Ljiljana Rajić
Ključne reči: logistika, nabavka, analiza rizika

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste da se pokaže značaj nabavke u jednom preduzeću, da se predstavi složenost ovog procesa, zadaci koji prate taj proces kao pokazatelji pri nabavci, i da se stekne uvid u značaj ove funkcije.

Reference

[1]Hadzić H., (2009), Skripta iz predmeta: Logistika u transportu i komunikacijama, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo
[2] Beker, I., Stanivuković, D. (2007) Logistika (skripta sa predavanja), odeljak Nabavka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[3]W. D. Presutti Jr., “Supply management and e-procurement: creating value added in the supply chain,” Ind. Mark. Manag., vol. 32, no. 3, pp. 219–226, Apr. 2003.
[4]Stanivuković, D. (2003), Logistika - Skripte za predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Novi Sad
[5]A. N. Mishra, S. Devaraj, and G. Vaidyanathan, “Capability hierarchy in electronic procurement and procurement process performance: An empirical analysis,” J. Oper. Manag., vol. 31, no. 6, pp. 376–390, Sep. 2013.
[6]David J. Bloomberg, Stephen B. LeMay, Joe B. Hanna: Logistics (prevod: rahela Jurković, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, 2006.)
[7] ISO 27001:2005 Potreba ili obaveza Autor: Dragan Marković HDL Design House, Beograd IRCA
Objavljeno
2019-04-22
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment