SISTEM ZA MERENJE, PRAĆENJE I UPRAVLJANJE STANJIMA U BAŠTI

  • Jelena Babić
Ključne reči: MQTT protkol, FreeRTOS OS u realnom vremenu, klijent server arhitektura, TCP/IP

Apstrakt

U ovom radu je implementiran MQTT protokol između Mosquitto brokera, jednog Raspberry Pi 4B računara i četiri ESP32-D0WDQ6 mikrokontrolera. Cilj zadatka je bio da se pomoću podataka sa senzora o temperaturi i vlažnosti vazduha, vlažnosti zemljišta, količini padavina i intenzitetu svetlosti upravlja ventilom za vodu i zaklonom od Sunca, i da se dati podaci skladište u bazi podataka na centralnom serveru i da se u realnom vremenu prikazuju na veb stranici Grafana.

Reference

[1] https://www.freertos.org
[2] https://petri.com/what-is-grafana/
[3] Douglas E. Come, „Internetworking with TCP/IP“, 2000
[4] https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-6-mqtt-quality-of-service-levels/
Objavljeno
2024-04-04