REVITALIZACIJA RANŽIRNE STANICE U NOVOM SADU U ŠKOLSKU USTANOVU

  • Zorana Popović
Ključne reči: Revitalizacija, ranžirna stanica, železnice, obrazovni objekti

Apstrakt

Projekat se bavi revitalizacijom ranžirne stanice, dizanjem svesti lokalne zajednice o inudstrijskom nasleđu i doprinošenje njegovom očuvanju. Namena Ložionice se menja u školsku ustanovu prilikom čega se vodi računa o svim potrebnim sadržajima. Javni sadržaji koji se nalaze u objektu mogu biti u upotrebi tokom čitave godine, čime se značaj i frekventnost korišćenja povećavaju. Glavni cilj projekta jeste oživljavanje ovog objekta i njegove okoline, što se i postiže raznovrsnim sadržajima, održavanjem starih i postavljanjem novih struktura.

Reference

[1] Trains: A history, Hannah Postlethwait https://intrans.iastate.edu/news/trains-a-history/ (pristupljeno u oktobru 2023.)
[2] Donka Stančić, Novi Sad od kuće do kuće, Novi Sad
[3] Arhitektura tradicionalne škole i njena implementacija u didaktičko-metodičku organizaciju nastave, Snježana Dubovicki, Emerik Munjiza, Osijek, Hrvatska, 2022.
[4] Atanacković Jeličić, J: Razvoj i transformacije arhitekture školskih zgrada u Vojvodini, od XVII veka do 2006. godine, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2007.
[5] Dejan Ecet: Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada, Dejan Ecet, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2019.
Objavljeno
2024-04-03