ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ-ХИБРИДНА АРХИТЕКТУРА

  • Стефан Милановић
Ključne reči: Пројектовање, Хибридна архитектура, Мултифункционалност

Apstrakt

У овом раду објашњени су основни принципи пројектовања објеката хибридне архитектуре. То подразумева објекте који у свом садржају имају више намена, самим тим због своје мултифункционалности постају удобно место за живот и коришћење, како становника, тако и посетилаца.

Reference

[1] https://thedesigngesture.com/hybrid-architecture-and-design-system/
[2] Precedent 2 pulley system The Kiefer Technic Showroom, Austria - Issuu
[3] Al Bahr Towers | Aedas - Arch2O.com
[4]https://www.google.com/maps/@45.2265469,19.8854334,9.75z?entry=ttu
Objavljeno
2024-04-03