ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ У НОВОМ САДУ

  • Маја Дурутовић
Ključne reči: Мешовита намена, становање, заједница, самоодрживост

Apstrakt

Предмет истраживања јесте мешовита намена и њен однос са околином који се најбоље приказује кроз примере из праксе, али и примере приказане на јавним конкурсима. Важан аспект истраживања је идентификација компати­билности функција кроз живот објекта и живот њених корисника. Идејно решење објекта мешовите намене у Новом Саду има за циљ да обезбеди лакши и бољи живот корисника простора, али и да оствари комуникацију на релацији човек-објекат-природа.

Reference

[1] Стручни чланак: “ The tall office building artistically considered“ Louis Sullivan ,1896. год..
[2]https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbuil.2021.734149/full#B30
[3] Стручни чланак: “Mixed-use Development: Ambiguous concept, simplistic analysis and wishful thinking?“ Alan Rowley, 1996.год.
[4] “Нови Сад типови становања и начин живота” Светлана Радовић, Нови Сад (2004.год.)
Objavljeno
2024-04-03