КОМПЛЕКС МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ У ЦЕНТРУ НОВОГ САДА

  • Исидора Ратајац
Ključne reči: Комплекс, мешовита намена, савремено становање, језгро града

Apstrakt

Тема ревитализације историјског језгра града изазива све веће интересовање у академској заједници, али и јавности. Грађани осећају да имају права да се питају о свом простору у насељу. Савремена тумачења кажу да обнове треба да буду усмерене на интересе и захтеве свакодневних корисника урбаног простора. Градови у развоју, као што је Нови Сад, се морају суочити са овим питањем. С тим у вези је разматрана парцела у центру града иза Српског народног позоришта. Анализирана је локација, потребе корисника, релевантна литература и представљен је пројекат комплекса мешовите намене који би се на том простору нашао. Предочени су тренутни проблеми и могућа решења која испуњавају потребе свих страна укључених у такав пројекат.

Reference

[1] Henriques R., 2022. The right to the city centre, Urban culturalization strategies as modelers of the uses of historic city centres: International Visual Culture Review, Vol. 9, No. 1, ISSN 2695-9631
[2] Ge, T.; Hou,W.; Xiao, Y., 2023. Study on the Regeneration of City Centre Spatial Structure Pedestrianisation Based on Space Syntax: Case Study on 21 City Centres in the UK: Land, 12,1183.
[3] Пиетро Р.; Поповић Ч., 2020. Нови Сад град који се гуши: ДАНС часопис за архитектуру и урбанизам, 87-88, У ишчекивању новог гуп-а Новог Сада, стр. 24-27
[4] Станојловић А., 2020. Аутомобилски или пешачки град?: ДАНС часопис за архитектуру и урбанизам, 87-88, У исчекивању новог гуп-а новог сада, стр. 27-28
[5] Narvaez L.; Penn A., 2016. The Architecture of Mixed Uses: The Journal of Space Syntax стр. 107-136, ISSN: 2044-7507
[6] Grant J., 2002. Mixed use in theory and practice Canadian experience with implementing a planning principle: Journal of American planning association, vol. 68 No. 1 стр, 71-83
[7] Hyeong-ill K.; Mahjoub E., 2004. Space Efficiency in Multi-Use Tall Building: Council on tall buildings and urban habitat стр. 748-755
[8] Aune E. E., 2013. Architecture of connection a mixed-use housing strategy for building urban community, Универзиетет у Вашингтону, мастер рад.
Objavljeno
2024-04-03