НАМЈЕШТАЈ КАО ИЗРАЗ СПОЈА ТРАДИЦИЈЕ И МОДЕРНОГ ДИЗАЈНА – ПРОЈЕКАТ „ПИРОТ“

  • Ивана Пајкановић
Ključne reči: Ентеријер, дизајн намјештаја, породица намјештаја, традиција, пиротски ћилим

Apstrakt

Намјештај се много промијенио током година док није постао онакав каквог га данас познајемо. Познавање његовог развојног пута важан је аспект за дизајнирање намјештаја који одговара данашњем друштву и разумијевање потреба које се могу појавити у будућности. Традиција је претпос­тавка и темељ сваког савременог развоја, а савре­мени развој биће прекинут без традиције. Модерност сваког архитектонског дизајна треба да се заснива на традиционалном архитектонском стилу свог ре­гиона и да се према традицији односи на прави начин. Мијењају се и животни захтјеви, што значи да сли­јепо праћење архитектонске традиције не може за­довољити захтјеве савремених људи. Исправан начин би био комбиновање спољних карактеристика при­родног окружења и ресурса и нових животних ка­рактеристика захтјева.

Reference

[1] „Furniture Design“ Аутор: Jim Postell
[2] „A History of Furniture“ Аутор: Frederick Litchfield
[3] Сајт: Interi Furniture „The Evolution of Modern Furniture: A Brief History“
[4] „Mid-century furniture design and its impact on the design of the 21st century“ Аутор: Regina Raycheva
[5] „Danish Furniture Design in the 20th Century“ Аутор: Arne Karlsen
[8] Завод за интелектуалну својину Републике Србије: Статистика, елаборати и преглед регистрованих ознака географског порекла
[9] „Ornaments of Serbia – the Pirot kilim“ / „Орнаменти Србије – пиротски ћилим“ Аутор: Милица Живадиновић
Objavljeno
2024-04-03