PODELA I KARAKTERISTIKE TRANSPORTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA TRANSPORT NA ALJASCI

  • Ana Kaurin
Ključne reči: transport, transportni sistem, saobraćaj, intermodalni transport, Aljaska

Apstrakt

U ovom radu biće razmatrana podela i karakteristike transporta sa posebnim osvrtom na transport na Aljasci. Ukazaće se na prednosti i nedostatke transporta u ovoj državi, kao i na problem sa kojima se svakodnevno suočavaju stanovnici ove zemlje. Osim toga, biće predstavljeni vidovi transporta koji su najviše zastupljeni u ovoj zemlji kao i  metode za preovlađivanje geografskih i klimatskih prepreka na primeru  lokalnih zanatskih pivnica.

Reference

[1] K. Buntak, D. Grgurević, I. Drožđek, „Međusobni odnos logističkih i transportnih sustava“, Tehnički glasnik 6, 2 (2012.), str. 229
[2] O. Medar, “Doprinos metodologiji ocene uticaja saobraćajne politike na drumski transport robe”, Saobraćajni fakultet Beograd, doktorska disertacija, 2012., str. 8
[3]https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/technology/technology-terms-and-concepts/steam-engine (Pristupljeno u septembru 2018.)
[4] Uloga IKT u koordinaciji intermodalnog transporta, Stevan Obradović Privredna komora Beograda, Beograd
[5] Tehnologije kombinovanog transporta, prof dr Branko Davidović, dipl.inž.saobraćaja
[6] https://www.infoplease.com/atlas/alaska (Pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2019-04-21
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment