УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПЕРИФЕРНОГ ДЕЛА НОВОГ САДА

  • Марија Живковић
Ključne reči: периферија, саобраћај, пешаци, бициклисти, наменa

Apstrakt

Рад се бави урбаном трансфор­мацијом обухвата лоцираног на периферији Новог Сада имплементирајући концепт умирења саобраћаја интеграцијом пешака и возила. Пренаменом улица, формирањем њихових мрежа и уређењем слободних површина стварају се амбијенти на којима доминира пешачки и бициклистички саобраћај, игра деце и социјализација. Увођењем нових метода пројектова­ња улица и различитих садржаја, простор добија јединствену структуру која утиче на безбедност становника и побољшање квалитета живота у њему.

Reference

[1] Царевић, М, „Мешовите намене – кључни параметри планирања савремених градова“, Факутет техничких наука, Нови Сад, 2017.
[2] Костреш, М, „Урбано-руралне везе и односи између насеља“, Факутет техничких наука, Нови Сад, 2012.
[3] Hass-Klau, C, „Аn illustrated guide to traffic calming. The future way of managing traffic“, Institute of Transportation Engineers, 1990.
[4] Малетин, М, „Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима“, Орион арт, Београд, 2009.
[5] Jones, P & IHIЕ, „Home Zone: Design Guidelines“, Institute of Highway Incorporated Engineers, Лондон, 2002.
Objavljeno
2024-04-01