ИСТРАЖИВАЊЕ УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ – ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ У НОВОМ САДУ

  • Миа Стантић
Ključne reči: урбана регенерација, градско језгро, објекат мешовите намене, заједница

Apstrakt

Рад се бави истраживањем сложеног процеса урбане регенерације и спровођењем урбане регенерације у центрима градова. Акценат је стављен на сам појам урбане регенерације, циљеве, стратегије и приступе при урбаној регенерацији. Кроз анализу студије случаја успешних урбаних регенерација у свету, долази се до закључка шта је све потребно да би овај процес био успешан. Пројекат комплекса мешовите намене у Новом Саду представља успешан пример урбане регенерације и на најбољи начин одговара на затечене услове локације. Акценат је стављен на урбану пољопривреду и самоодрживост, као и на значај заједнице.

Reference

[1] https://emerging-europe.com/voices/urban-regeneration-what-is-it-why-cities-need-it-and-how-its-done-in-kyiv/
[2] https://www.natratex.co.uk/knowledgehub/what-is-urban-regeneration/
[3] Lees, L., Slater, T., Wyly, E., (2010) “The Gentrification Reader“ Oxfordshire, Routledge
[4]https://www.theguardian.com/society/2023/sep/05/almost-1m-people-across-europe-are-homeless-on-any-given-night
[5] https://qz.com/2056530/european-cities-are-slowing-down-their-street-traffic
[6] Ваништа Лазаревић, Е., Ђукић, А., (2008) Урбана регнерација као инструмент одрживог развоја, Часопис Архитектура и урбанизам, бр. 18-19, стр. 72-79
[7] https://www.news-medical.net/news/20230106/Community-gardening-could-play-an-important-role-in-preventing-cancer-and-mental-health-disorders.aspx
Objavljeno
2024-04-01