ПРОЈЕКАТ КУЋЕ НА ОСТРВУ ЛАНЗАРОТЕ

  • Маша Кнежевић
Ključne reči: архитектонско пројектовање, естетичка функција, острво Ланзароте

Apstrakt

Пројекат куће за одмор на острву Ланзароте, применом естетичких принципа у пројек­товању. Овај пројекат истражује однос архитектуре, контекста и природног окружења. Коришћењем ал­тернативних приступа у дизајну и инспирацијом из локалне архитектуре, долази се до архитектонског решења објекта који се у исто време истиче и припада пејзажу.

Reference

[1] Scarpa, Alejandro: Cesar Manrique (1919-1992), The Architectural Review, 2021, https://www.architectural-review.com/essays/-reputations/cesar-manrique-1919-1992
[2] Galante, Francisco: César Manrique. Arte y Vida, Universidad de La Laguna, 1994.
[3] Zumthor, Peter: Thinking Architecture, Birkhäuser, Басел 1999.
[4] Jincy, Iype: Ontological questions lead Saul Kim toward the unconventional ‘Architecture Anomaly’, Stir World, 2023, https://www.stirworld.com/see-features-ontological-questions-lead-saul-kim-toward-the-unconventional-architecture-anomaly
Objavljeno
2024-04-01