PROJEKAT REVITALIZACIJE ZANATSKE PIVARE SIRMIJUM

  • Branka Božić
Ključne reči: idejno rešenje, projekat zanatske pivare, revitalizacija, prenamena

Apstrakt

Istraživački rad predstavlja teorijsku podlogu za razradu idejnog arhitektonskog rešenja objekta zanatske pivare Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. Analizom istorije, postojećeg stanja zatečene strukture i njenom revitalizacijom generisan je prostorni i društveni okvir za njen dalji razvoj. Teorijska istraživanja su na kraju objedinjena u jedinstveno prostorno rešenje: objekat koji zadovoljava potrebe proizvodnog pogona pivare i ujedno stvara kontekst za aktivaciju lokalnog stanovništva.

Reference

[1] https://blogs.loc.gov/law/2023/02/just-brew-it-a-brief-legislative-history-about-homebrewing-in-the-united-states-part-1/ pristupljeno u avgustu 2023. godine
[2] I.J. Veselov, M.A. Čukmasova, “Tehnologija piva”, Beograd, Poslovno udruženje ind. pivara, 1966.
Objavljeno
2024-04-01