PROJEKAT KUĆE U TOKIJU

  • Ana Sekulić
Ključne reči: Kuća, Tokio, Plantarium

Apstrakt

Kuća u japanskom kontekstu ima duboko ukorenjeno značenje koje prevazilazi funkciju običnog stambenog prostora. Ona je odraz društvenih normi, istorijskih i kulturnih vrednosti, kao i ličnih težnji njenih stanovnika. Projektovan sa naglaskom na okolinu i japansku kulturu, ovaj objekat se ističe svojim unapređenim formama i dizajnom koji omogućavaju interakciju sa okolinom.

Reference

[1] Kenet Frempton (2011) - Moderna arhitektura, kritička istorija; ORION ART
[2] Marko Busalji (2007) - Vrhunski dometi arhitekture; EVRO GIUNTI
[3] Philip Jodido (2018) - Contemporary Concrete Buildings; TASCHEN
[4] Philip Jodidio,Tadao Ando (2019) - Ando. Complete Works 1975-Today; TASCHEN
[5] Suđić Dejan (2021) - Jezik stvari; SLUŽBENI GLASNIK
Objavljeno
2024-04-01