ZADOVOLJSTVO KORISNIKA AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE

  • Ivan Jovanović
Ključne reči: automobilska industrija, zadovoljstvo korisnika

Apstrakt

U radu je prikazan razvoj automobil­ske industrije,oblast zadovoljstva korisnika automobilske industrije, merenje zadovoljstva korisnika kao i predlo­žene mere unapređenja za predstavljene izazove u poslo­vanju.

Reference

[1] Automotive Industry Action Group (AIAG), 2002. Measurement Systems Analysis Reference Manual. Chrysler, Ford, General Motors Supplier Quality Requirements Task Force.
[2] Nova era marketinga, Mihailović Branko, Marketing, Beograd 2003.
[3] Zadovoljstvo kupca složenog proizvoda, Kokić Miroslav, Festival kvaliteta, Kragujevac 2003.
[4] Merenje zadovoljstva kupaca, Ristić Jovan, Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac 2003.
Objavljeno
2019-04-21
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment