UNAPREĐENJE LOGISTIČKIH PROCESA: NABAVKE, SKLADIŠTENJA I PRODAJE U PREDUZEĆU „KERAMIKA JOVANOVIĆ“

  • Jelena Doknić
Ključne reči: logistika, nabavka, skladištenje, prodaja

Apstrakt

U ovom radu prikazan je značaj logi­stičkih procesa nabavke, skladištenja i prodaje i njihova primena u preduzeću „Keramika Jovanović“. Uočeni su nedostaci i predložena potencijalna unapređenja. Poten­cijalna unapređenja se ogledaju u uređenju skladišta kroz obeležavanje skladišnih lokacija i transportnih puteva, zapošljavanju novog lica u skladištu, pravilnim odabirom podobnih dobavljača, otvaranju maloprodajnih objekata i automatizovanom obeležavanju prispele robe.

Reference

[1] Regodić, D., (2014), Logistika lanci snabdevanja, ISBN: 978-86-7912-564-4, Univerzitet Singidunum, Beograd.
[2] Beker, I. Stanivuković, D. (2012), Logistika – Integralna sistemska podrška. Fakultet Tehničkih Nauka.
[3] Penezić, R. (2006). Komercijalno poslovanje, Alerad, Novi Sad.
[4] Filipović, V., Damnjanović, V., (2006), Menadžment prodaje – Skripta, Fakultet Organizacionih Nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
Objavljeno
2019-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment