DIZAJN NOSEĆE STRUKTURE SKENERA NA BAZI STRUKTURIRANE SVETLOSTI

  • Nemanja` Popović
  • Igor Budak
Ključne reči: Dizajn, Modeliranje, 3D skener, strukturirano svetlo, MKE analiza

Apstrakt

U radu je prikazan postupak dizajna noseće strukture za uređaj 3D digitalizacije baziran na strukturiranoj svetlosti. Kako bi se izvršila verifikacija i numerička analiza nosivosti dizajna strukture, primenjena je metoda konačnih elemenata (MKE). Dobijeni rezultati MKE analize ukazuju da trenutni dizajn noseće strukture omogućava dobru nosivost.

Reference

[1] Prof. dr Miroslav Plančak, "Brza izrada prototipova, modela i alata", Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2009.
[2] I. Budak, J.Hodolič, I. Bešić, Đ.Vukelić, P. Herbert Osanna, H. M. Durakbasa, "Koordinatne merne mašine i CAD inspekcija", Tempus projekat broj IB_41120-2006, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006.
[3] Historijski razvoj, principi i primjena metoda konačnih elemenata, http://am.unze.ba/mkpr/MKE%201.pdf (pristupljeno u Oktobru 2018.)
[4] Dhatt, Gilbert Touzot, Emmanuel Lefrancois: "Finite element method", WILEY, 2012.
Objavljeno
2019-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment