KOMPARATIVNA ANALIZA STILOVA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆU

  • Zdravka Umićević
Ključne reči: Stilovi upravljanja, liderstvo, organizacija

Apstrakt

U radu predstavljen je menadžment u savremenim uslovima poslovanja, značaj funkcije vođenja za uspešno poslovanje organizacije, stilovi vođenja u preduzeću, uticaj emocionalne inteligencije na liderstvo. Pored toga odrađena je komparativna analiza stilova upravljanja u dva preduzeća: „Novosadski sajam“ i „Erste bank“ i predložene su mere za unapređenje.

Reference

[1,2] Slavica Mitrovic, Boban Melović, „Principi savremenog menadžmenta“, Novi Sad,FTN, str.20 i 311., 2013.
[3] Leposava Grubić-Nešić, „Znati biti lider“, Novi Sad, FTN, str.32, 2013.
[4] Dušan Ristić, „Menadžment: Upravljanje i rukovođenje“, Novi Sad:Cekom, str.113, 1995.
[5,6] Nebojša Janičević, „Organizaciono ponašanje“, Beograd: Datastatus,str.182 i 186., 2008; prema Ivancevich J., Konopaske R., Matteson M., „Organizational Behaviaour and Management“, Boston: McGraw Hill, Irwin, 2005.
Objavljeno
2019-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment