ANALIZA I KONTROLA KVALITETA REDUKCIJE ŠUMA NA DIGITALNIM FOTOGRAFIJAMA

  • Tamara Babić
  • Ivana Jurič, Doc. dr
Ključne reči: Obrada digitalne fotografije, šum, SSIM metrika, veštačka inteligencija, MDS

Apstrakt

U radu je kroz teorijske osnove opisan šum, vrste šuma i postupci za njegovo uklanjanje, kao i kontrola kvaliteta fotografije. U praktičnom delu se vršila korekcija na primerima fotografija u JPG i RAW formatu i prikazani su rezultati istraživanja kontrole kvaliteta upotrebom SSIM metrike.

Reference

[1] https://retouchingacademy.com/qualities-of-digital-images-understanding-image-noise/#:~:text=Three%20Types%20of%20Image%20Noise,pattern%20noise%2C%20and%20banding%20noise./ (pristupljeno u julu 2023)
[2] I. Karlović, I. Tomić i I. Rilovski, “Digitalna reprofotografija”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012, str. 149-150.
[3] https://www.mathworks.com/help/images/noise-removal.html (pristupljeno u julu 2023)
[4] http://www.cns.nyu.edu/~lcv/ssim/ (pristupljeno u julu 2023)
[5] J. Phillips, H. Eliasson, “Camera Image Quality Benchmarking”, John Wiley and Sons Ltd, 2018. pp. 253–260.
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn