АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА

  • Марина Лукић
Ključne reči: Бeзбедност саобраћаја, Пут, Пројекат.

Apstrakt

Анализа безбедности на путевима је важан део у пројектовању путева. Основни циљ јесте избор ефикасних решења безбедности саобра­ћаја међу више алтернатива пројекта пута.

Reference

[1] Bonera, M., & Maternini, G. (2020). Methodology for the application of predictive method for road safety analysis in urban areas. The case study of Brescia. Transportation research procedia, 45, 659-667.
[2] Florida DoT. (2019). Safety Analysis Guidebook for PD&E Studies
[3] Jesse Cohn McGowan, David Anspacher, and Jason Sartori. (2022). Predictive Safety Analysis Final Report
[4] World Health Organization (2020). World report on road traffic injury prevention. Geneva, Switzerland: World Health Organization
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo