КУЛТУРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

  • Дарко Чутурић
Ključne reči: Безбедност саобраћаја, концепт, структура.

Apstrakt

Култура безбедности саобраћаја је релативно нов концепт који у последње време добија пажњу у области безбедности саобраћаја. Култура безбедности саобраћаја чини се као интуитиван и моћан концепт којим се објашњавају посматране разлике у међународним, регионалним и демографским ризицима од незгода, као и склоност ка високоризичном понашању.

Reference

[1] Cooper, M. Dominic. "Towards a model of safety culture." Safety science 36, no. 2 (2000): 111-136.
[2] Edwards, J., Freeman, J., Soole, D., & Watson, B. (2014). A framework for conceptualising traffic safety culture. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 26, 293-302.
[3] Merriam, S.B. & Caffarella, R.S. (1991). Learning in adulthood. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
[4] World Health Organization (2020). World report on road traffic injury prevention. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
[5] WISQARS (2010). Office of Statistics and Programming, National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo