ИЗГРАДЊА ПРЕФАБРИКОВАНИХ ХАЛА

  • Јована Стевић
Ključne reči: Префабрикација, производња елемената, челичне монтажне хале, бетонске монтажне хале.

Apstrakt

Изградња индустријске монтажне хале, представља монтажне објекте који су у последње време постали доминантни на тржишту.

Reference

[1] Милан Р. Тривунић, Јасмина Ј Дражић ,,Монтажа бетонских конструкција зграда’’, Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука, друго допунско издање,
[2] Момир Краставчевић ,,Примена монтажног грађења’’,
[3] Драган Буђевац ,,Металне конструкције у зградарству’’,
[4] Предавања ,,Индустријализација у грађевинарству’’, Милан Р Тривунић и Јасмина Ј Дражић.
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo