ANALIZA EMISIJA CO2 U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI UZ POMOĆ BIM TEHNOLOGIJE

  • Stefan Čumić
Ključne reči: gasovi staklene bašte, BIM

Apstrakt

Predmet ovog rada jeste imple­men­tacija BIM-a u analizi gasova efekta staklene bašte u svim fazama projekta. Analzirane su sve faze od projekto­vanja pa do same eksploatacije objekta. Za analizu gasova korišćen je BIM program gde je napravljen model posto­jeće kuće, uzeti su u obzir svi faktori u fazi meteri­ja­lizacije, a ta faza obuhvata prozivodnju eleme­nata, transport materijala i izgradnju na licu mesta.

Reference

[1] Feng, Y.P.; Yong, W.; Liu, C.B. Energy-efficiency supervision systems for energy management in large public buildings: Necessary choice for china. Energy Policy 2009, 37, 2060–2065.
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo