PROCENA STANJA I ENERGETSKA SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE "14. OKTOBAR“ U DRAGINCU

  • Aleksandar Tadić
Ključne reči: Oštećenja, Konstrukcija, Energetska efikasnost, Sanacija

Apstrakt

Rad se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U teorijskom delu se obrađuje tema bezbednosti od požara fasadnih zidova zgrada. U praktičnom delu je prikazan kratak tehnički opis objekta, osnovne škole 14. Oktobar u selu Draginac kraj Loznice. Izvršen je makro­skopski vizuelni pregled zgrade sa spoljašnje i unutrašnje strane, kako bi se registrovala oštećenja i defekti i ocenilo stanje zgrade sa aspekta nosivosti i trajnosti. Urađen je proračun energetske efikasnosti i dobijen je energetski razred objekta. Predložene su mere za energetsku sanaciju i urađen je novi proračun energetske efikasnosti. Upoređeni su rezultati postojećeg i energetski saniranog objekta.

Reference

[1] Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od poža¬ra spoljnih zidova,"Sl.glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017, 6/2019 Beograd
[2] Inženjerska komora Srbije: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, "Sl.glasnik RS", br. 61/2011, Beograd
[3] Malešev M., Radonjanin V.: Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[4] Radonjanin V., Malešev M.: Sanacija betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo