СИМУЛАЦИЈЕ ВАЉАЊА ПРСТЕНАСТИХ ЕЛЕМЕНАТА ВЕЛИКИХ ДИМЕНЗИЈА

  • Марко Уљаревић
  • Младомир Милутиновић
Ključne reči: Нумеричке симулације, ваљаље прстенова, топло ваљање, ковање

Apstrakt

Технологија ваљања прстенова је  веома заступљена и користи се за израду радних предмета широког спектра димензија, облика и материјала. У оквиру овог рада приказан је део пројектовања технолошког поступка израде прстенастог радног предмета великих димензија, процесом радијалног ваљања у топлом стању, који се односи на симулација самог процеса и оптимизацију претходно прорачунатих параметара.

Reference

[1] Mladomir Milutinović, Milija Kraišnik: Nekonvencionalni postupci obrade plastičnim deformisanjem, 2019
[2] Julian M. Allwood, A. Erman Tekkaya, Timothy F. Stanistreet, The Development of Ring Rolling Technology, 2005.
[3] Mandić V., Fizičko i numeričko modeliranje procesa obrade deformisanjem, 2012
Objavljeno
2024-01-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo